matematykaszkolna.pl
wyznacz wartość parametru a w równaniu wykładniczym Henrysz: Dla jakich wartości parametru a równanie 2x+2(x−1)+2(x−2)+...=2(2x−1)+a ma tylko jedno rozwiązanie
11 sie 18:49
rysz: Lewa strona jest sumą szeregu geometrycznego zbieżnego
 1 
a1=1x , q=

 2 
 a1 2x 
L=S=

⇒ L=

= 2x+1
 1−q 1/2 
podstawienie 2x=t, t>0
 1 
2t=

t2+a ⇔ t2−4t+2a=0
 2 
zatem wyjściowe równanie ma jedno rozwiązanie dla: 1o Δ=0 i t>0 lub 2o Δ>0 i t1*t2= 2a<0 ( t1 i t2 −−różnych znaków) teraz spróbuj sam dokończyć................
11 sie 20:13
rysz: Miało być a1=2x
11 sie 20:23