matematykaszkolna.pl
Równanie okręgu Sowa: rysunekA(p,0) B(q,0) C(0,h) a) Znależć równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC b)Znależć równanie okręgu przechodzącego przez środek AB, spodek wysokości ΔABC z wierzchołka C ,środek AC c)Sprawdż że okrąg otrzymany w b) przechodzi przez srodek BC Czy ten rachunek można uznać za dowód twierdzenia: Dla każdego trójkąta okrąg przechodzący przez środki boków przechodzi również przez spodki wysokości a) x2−2ax+y2−2by+c=0 1)p2−2ap+0−0+c=0 2)q2−2aq+0−0+c=0 3)0−0+h2−2bh+c=0 (p≠0 q≠0 ih≠0 bo wtedy nie będzie to trójkąt. {p2−2ap+c=0 {q2−2aq+c=0 {h2−2bh+c=0 Jak się zabrać za taki układ równań po kolei?
11 sie 17:54
Sowa: Są to początki i zadanie z działu Długość wektora . Równanie okręgu
11 sie 17:58
Sowa: https://zapodaj.net/plik-a6dg4kfF2D https://zapodaj.net/plik-a5JGBtTSkS Zadania mam takie i z nimi sobie poradzę oprócz tego ostatniego
11 sie 18:37
Sowa: Ktoś poradzi albo zaproponuje inne podejście do zadania ? Dzięki
11 sie 21:16
Sowa: Można tez napisać rownania symetralnych,wyznaczyć srodek okregu ,wyznaczyć promień (odległośc srodka okregu od np punktu A i napisać rownaie Z tym że jeszcze nie mieliśmy równań prostych , warunku prostopadłosci i równoległośći prostych . Dlatego chciałem to zrobić korzystajać z równania okregu
11 sie 21:23
Sowa:
12 sie 00:23
Sowa: W książce odpowiedz do podpunktu a) jest taka
 h2+pq 
x2+y2−(p+q)x−

*y+pq=0
 h 
12 sie 17:42