matematykaszkolna.pl
Wektory Sowa: rysunek Mam dane punkty trójkąta ABC A(8,2) B(4,6) C(−2,−2) N(3,0) środek boku CA M((1,2) srodek boku BC P(6,4) środek boku AB Polecenie Wykaż że trzy siły działające na dany dowolny punkt D a przedstawione wektorami równymi wektorami AM→, BN→, CP→ równoważa się Czy wystarczy zrobić rysunek i jeśli ich suma wyjdzie zero to się równoważą Czy też należy policzyć współrzedne tych wektorów i dodać do siebie te wspólrzedne
11 sie 15:51