matematykaszkolna.pl
Trójkąt Sowa: rysunek Niech A(x1,y1) B(x2,y2) C(x3,y3) będą wierzchołkami trójkąta M,N,P środkami boków BC,CA i AB Znajdz punkty dzielące wektory AM→,BN→CP → w stosunku k=2 Jakie twierdzenie o środkowych trójkąta wywnioskujesz z uzyskanego wyniiku?
 x2+x3 
xM=

 2 
 y2+y3 
yM=

 2 
 x2+x3 y2+y3 
M(

,

)
 2 2 
 (x1+x3 y1+y3 
N

,

)
 2 2 
 x1+x2 y1+y2 
P(

,

)
 2 2 
Oblicze wspolrzedne punktu S1 dzielącego wektor AM w stosunku k=2 Wzór
 x1+k*x2 y1+k*y2 
x=

y=

−−ogólne
 1+k 1+k 
 x1+2*(x2+x3)/2 x1+x2+x3 
xS1=

=

 1+2 3 
 y1+y2+y3 
yS1=

 3 
 x1+x2+x3 y1+y2+y3 
S1(

,

)
 3 3 
Oblicze wspólrzedne punktu S2 dzielącego wektor BN w stosunku k=2
 x2+x1+x3 
xS2=

 3 
 y2+y1+y3 
yS2=

 3 
 x1+x2+x3 y1+y2+y3 
S2(

,

 3 3 
Oblicze współrzedne punktu S3 dzielącego wektor CP w stosunku k=2
 x3+x1+x2 x1+x2+x3 
xS3=

=

 1+2 3 
 y3+y1+y2 y1+y2+y3 
yS3=

=

 3 3 
 x1+x2+x3 y1+y2+y3 
S3(

,

)
 3 3 
Twierdzenie . Trzy srodkowe trójkąta przecinają sie w jednym punkcie
10 sie 18:18
chichi: oraz punkt S dzieli każdą ze środkowych w stosunku 2:1 licząc od wierzchołka emotka
10 sie 18:23
Sowa: Dzięki za sprawdzenie emotka
10 sie 18:37