matematykaszkolna.pl
Środki boków trójkąta Sowa: rysunek Problem a)Niech punkty K(0,2) ,L(2,−3) M(6,1) są srodkami boków trójkąta Znajdz wierzchołki trójkąta b) Srodki boków trójkąta maja wspólrzedne (x1y1),, (x2,y2) ,(x3,y3) Podpunkt b) pewnie będzie łatwy do rozwiązania gdy rozwiąże się podpunkt a) Sa wzory na współrzedne wektora , dodawanie wektorów , mnożenie wektora przez liczbe i współrzedne srodka odcinka
10 sie 15:05
chichi: A = (xA,yA), B = (xB,yB), C = (xC,yC) niech punkty K,L,M będą odpowiednio środkami boków AB,BC,AC, wówczas: xA + xB = 0 xB + xC = 4 xA + xC = 12 rozw. układu jest trójka (xA,xB,xC) = (4,−4,8) yA + yB = 4 yB + yC = −6 yA + yC = 2 rozw. układu jest trójka (yA,yB,yC) = (6,−2,−4) zatem mamy: A = (4,6), B = (−4,−2), C = (8,−4)
10 sie 15:19
Sowa: Dziękuje CI bardzo. Zaraz sobie to rozważę.
10 sie 15:33
Sowa: Chyba już rozumiem Weżmy że punkt K jest srodkiem boku AB trójkata Ze wzoru na srodek odcinka
xA+xB 

=0 xA+xB=0*2=0
2 
yA+YB 

=2 yA+yB=2*2=4
2 
To samo dla boków BC i CA
10 sie 15:44
chichi: dokładnie tak emotka
10 sie 15:46
Mila: rysunek K(0,2) ,L(2,−3) M(6,1) II sposób KM=[6,−1] L=(2,−3)→T[6,−1]⇒B=(8,−4) L=(2,−3)→T[−6,1]⇒A=(−4,−2) 2AK=2*[4,4]=[8,8] A=(−4,−2)→T[8,8]⇒C=(4,6)
10 sie 19:23
Sowa: Dzięki śliczne Mila emotka
10 sie 19:58
Mila: emotka
10 sie 21:28