matematykaszkolna.pl
iwonka: Obwód równoległoboku wynosi 96 cm, a stosunek długości wysokości równoległoboku jest równy 5:7. Oblicz długości boków równoległoboku. PROSZĘ, Pomóżcieemotikonka
23 lis 01:25
Kama: 2a+2b= 96 → a+b = 48 ha /hb= 5/7 → ha = 5/7 *hb P = a*ha lub P = b*hb czyli a(5/7*hb) = b*hb dzielimy przez hb bo hb ≠ 0 czyli b= 5/7 *a i a+b = 48 więc 12/7*a = 48 więc a = 28 cm to b = 5/7 * 28 = 20 cm odp; a = 28 cm b = 20 cm
23 lis 16:13