matematykaszkolna.pl
Trapez Sowa: rysunek Mniejszą podstawą trapezu jest AB i A(3,2) i B(2,−1) Większa podstawa trapezu jest dwa razy dłuższa od mniejszej i ma środek w punkcie M(1,1) . Znajdz pozostałe wierzchołki trapezu Myśle zrobic to tak W trapezie AB jest rownoległe do CD Mam podane w treści że podstawa CD jest dwa razy większa od podstawy AB Wobec tego wektor MC=wektor AB Dwa wektory sa równe gdy są równe ich odpowiednie składowe w układzie współrzednych AB→=[(2−3),(−1−2)}=[−1,−3] AB→=MC→=[−1,−3] więc xc−xm=−1 xc=−1+1=0 yc−yM=−3 yc=−3+1=−2 C(0,−2) =========== DM→=AB→=[−1,−3] xm−xD=−1 xD=1+xM=1+1=2 ym−yD=−3 yD=3+yM=3+1=4 D(2,4) =========
10 sie 13:54
chichi: jest ok emotka
10 sie 14:18