matematykaszkolna.pl
kwadraty chomik: rysunekDane są dwa kwadraty o bokach 2 i 3 ustawione tak jak na rysunku następnie połączono odpowiednie wierzchołki i punkty przecięcia i otrzymano czworokąt ABCD. Jak obliczyć pole tego czworokąta.
10 sie 09:40
wredulus_pospolitus: rysunek z podobieństwa trójkątów (albo jak wolisz z talesa)
a a+b (czyli 2) 

=

3 2+3 
wyznaczasz 'a' to est Twoje |DO| analogicznie robisz drugi kwadrat i analogiczne podobieństwo będzie w celu wyznaczenia |CO| PABCD = PΔ 2x3 − PΔ DOC = .... I po krzyku
10 sie 10:14