matematykaszkolna.pl
Punkt harmonicznie sprzężony Sowa: rysunek Jeżeli A, B C D sa takimi czterema punktami prostej ze stosunki podziału AB→ w punktach C i D są liczbami przeciwnymi to mówimy że para punktów (C,D) jest harmonicznie sprzężona z parą (A,B) lub że punkt D jest harmonicznie sprzężony z punktem C względem punktów A i B Takie położenie punktów widzimy na rysunku a) Dane są punkty A(−1) B(−5) C(3) Znajdz punkt harmonicznie sprzeżony 1) z C względem A i B 2) z B wzgledm A i C 3) czy istnieje punkt harmonicznie sprzeżony z A względm B i C b) Znajdz punkt harmonicznie sprzężony z punktem zerowym względem punktów A(a) i B(b) c) na osi OX leżą cztery różne punkty ;A(x1) B(x2) C(x3) D(x4) Wykaż że para ( C,D jest wtedy i tylko wtedy harmonicznie sprzężona z parą (A,B) gdy (x3−x1)(x2−x4)+(x4−x1)(x2−x3)=0 Skorzystaj ze wzoru x−x1=k(x2−x) a) 1− licze stosunek podzialu punktem C wektora AB→ xc=3 x1=−1 x2=−3
 xc−x1 
k=

 x2−xc 
 3−(−1) 4 2 
k=

=U{−

= −

 −3−3 6 3 
 2 
xD=? x1=−1 x2=−3 k1=−k=

 3 
 x1+k1*x2 
xD=

 1+k1 
 
 2 
−1+

*(−3)
 3 
 3 9 
xD=

=−3*


=−1,8
 
5 

3 
 5 5 
tak samo zrobie z podpunktem n2 nr 3 Według mnie nie istnieje Natomiast b i c) prosze o pomoc
9 sie 19:21
Sowa: b) Chyba wiem x=0 xA=a xB=b
 x−xA 0−a a 
k=

=

= −

 xB−x b−0 b 
 a 
k1= −k=

bo ma byc liczba przeciwna
 b 
Punkt harmonicznie sprzężony z punktem zerowym będzie miał wsolrzedną
 xA+k*xB 
x=

 1+k 
 a+b*(a/b) 
x=

 1+(a/b) 
 2a*b 
x=

 a+b 
9 sie 20:06