matematykaszkolna.pl
Piunkty na osi liczbowej Sowa: rysunek Punkty leżą na pewnej osi liczbowej OX Dane sa punkty A(−3) B(−2),C(4) ,D(9) Znajdz taki punkt P ze PA→+PB→+PC→+PD→=0 Myśle że powinienem napisać tak (−3−x)+(−2−x)+(4−x)+(9−x)=0 −3−x−2−x+4−x+9−x=0 −4x=−8 x=2 P(2) czy dobrze to zrobiłem ?
9 sie 17:47
Sowa: Czy to jest dobrze zrobione bo mam jeszcze jedno zadanie z tym problemem
9 sie 20:32
chichi: wstaw skan polecenia
9 sie 22:45
Sowa: https://zapodaj.net/plik-PGpNx2alCI Zadanie nr 3 i potem następne zadanie Tak jak tam pisze że nie jest to punkt na olaszczyznie tylko na osi liczbowej więc ma jedna współrzedna Następny paragraf to ,, Współrzedne punktu i wektora na płaszczyznie " Przyjąłem w tym zadaniu że punkt P ma współrzedną x czyli P(x)
10 sie 00:10
Sowa: https://zapodaj.net/plik-DbGMfse35i W nastęnym paragrafie jest takie samo zadanie nr 22 (tylko ze punkt na płaszczyżnie Jest odpowiedz do podpunktu b)
 m1*x1+m2*x2+, .....mn*xn 
x=

 m1+m2+....+mn 
 m1*y1+m2*y2+....+mn*yn 
y=

 m1+m2+....mm 
10 sie 00:23