matematykaszkolna.pl
stereometria Looluś: Podstawą graniastosłupa czworokątnego prostego jest romb o kącie ostrym 45*. Dłuższa przekątna graniastosłupa jest nachylona do przekątnej podstawy i ma długość 83. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość bryły. HELP
9 sie 14:53
mat: Popraw treść zadania
9 sie 15:05
Zuzu: ?
11 sie 07:38