matematykaszkolna.pl
Zbiór wartości Sowa: Mam funkcje określona wzorem
 x2 
f(x)=

 x2+1 
D(f)=ℛ Mam określić jej zbiór wartości R(f) Bez obliczeń widzę ze R(f)= <0,1) A jak mam to wyznaczyć analitycznie ? Dziękuje
9 sie 13:02
ite: Można w taki sposób: − przekształcenie wzoru wyjściowej funkcji
 x2 x2+1−1 1 
f(x)=

=

=1−

 x2+1 x2+1 x2+1 
− określenie zbioru wartości funkcji, która jest w mianowniku odjemnika dla x∊ℛ (łatwe : ) g(x)=x2+1 → R(g)=[ 1;+)
 1 
− policzenie 1−

=0
 1 
 1 
oraz limx→+[1−

]=1
 x2+1 
9 sie 13:57
Sowa: Dziękuje bardzo
9 sie 15:10
Sójka:
x2 

= y D=R
x2+1 
yx2+y=x2 (y−1)x2+y=0 Δ≥0 ⇔ −4y(y−1)≥0 ⇔y(y−1)≤0 y∊[0,1] ZW=[0,1]
9 sie 15:10
Sowa: rysunek Ale coś tu nie pasi bo ta funkcja nie osiągnie wartosci y =1
9 sie 15:20
chichi:
 x2 
równanie

= 1 jest sprzeczne − nie ma rozwiązań, zatem wartość równa 1 nie jest
 x2 + 1 
osiągana przez funkcję f.
9 sie 16:02
chichi: rysunek
 x2 
f(x) =

, połóżmy t = x2, t ≥ 0 i zbadajmy wykres funkcji
 x2 + 1 
 t 1 
g(t) =

= −

+ 1, i odczytujemy dla t ≥ 0 → [0,1) i to szukany ZWf emotka
 t + 1 t + 1 
9 sie 16:19
Sowa: Dziękuje bardzo .
9 sie 16:41
Mila: Jeśli rozwiązujesz sposobem Sowy to tak:
x2 

=w
x2+1 
w− wartość f(x) x2=wx2+w x2−wx2=w x2*(1−w)=w badamy dla jakich wartości w równanie kwadratowe ma rozwiązanie a) 1−w=0⇔w=1 L=0 , P=1 sprzeczność b) w≠1
 w 
x2=

 1−w 
w 

≥0 ( parabola w*(1−w) skierowana dół )
1−w 
w∊<0,1)
9 sie 17:13
Sowa: Dziękuje Mila
9 sie 17:52
Sójka: Zgubiłam założenie y−1≠0 ⇒ y≠1 ZW= [0,1)
9 sie 20:01
Mila: Sójka , przestań kochać deltę, nie zawsze trzeba z niej korzystać.
9 sie 23:23