matematykaszkolna.pl
PLANIMETRIA kotuś: Odcinek 𝐴𝐵 jest średnicą okręgu o środku 𝑆. Prosta 𝑘 jest styczna do tego okręgu w punkcie 𝐴. Prosta 𝑙 przecina ten okrąg w punktach 𝐵 i 𝐶. Proste 𝑘 i 𝑙 przecinają się w punkcie 𝐷, przy czym |𝐵𝐶| = 4 i |𝐶𝐷| = 3 Odległość punktu 𝐴 od prostej 𝑙 jest równa?
8 sie 20:53
kotek: 23
8 sie 20:56
kotuś: to wiem, czy moglbys podac sposób z wykorzystaniem Pitagorasa?
8 sie 20:58
kotuś: rozwiązałem zadanie sposobem wykraczającym za maturę podstawową, ale nie mam pomysłu jak może zrobić to osoba na takim poziomie
8 sie 20:59
kotek: rysunek x2=4*3 x=23
8 sie 21:02
kotuś: nie ma własnie tego w podstawie ///
8 sie 21:06
kotek: Podobieństwo trójkątów ABC i ACD z cechy (kkk)
x 3 

=

⇒ x2=4*3
4 x 
x=23 Podobieństwo jest w podstawie emotka
8 sie 21:09
kotuś: racja, zapomniałem ze wzór h=sqrt(ab) wyprowadza sie z prawdopodobienstwa
8 sie 21:16
kotuś: podobieństwa*
8 sie 21:19
kotek: 2 sposób z twierdzenia o stycznej i siecznej |AD|2=3*7 i z tw. Pitagorasa x2= |AD|2−32 x2=12 x=23
8 sie 21:51