matematykaszkolna.pl
wiad ciągi: Wyznacz wzór ogólny ciągu danego rekurencyjnie a0=a1=a2=a3=0 i an+4+an+3+2an+2+an+1+an=12n
7 sie 17:17
Mariusz: A(x)=∑n=0anxnn=0(an+4+an+3+2an+2+an+1+a1)xn=∑n=012nxnn=0an+4xn+∑n=0an+3xn+2(∑n=0an+2xn) +∑n=0an+1xn+∑n=0anxn=12x(∑n=0nxn−1)\\
1 1 

(∑n=0an+4xn+4)+

(∑n=0an+3xn+3)+
x4 x3 
2 1 

(∑n=0an+2xn+2)+

(∑n=0an+1xn+1)+∑n=0anxn
x2 x 
 d 
=12x

(∑n=0xn)
 dx 
n=0an+4xn+4+x(∑n=0an+3xn+3)+2x2(∑n=0an+2xn+2)
 d 1 
+x3(∑n=0an+1xn+1)+x4(∑n=0anxn)=12x5

(

)
 dx (1−x) 
(∑n=0anxn−a0−a1x−a2x2−a3x3) +x(∑n=0anxn−a0−a1x−a2x2)+2x2(∑n=0anxn}−a0−a1x)
 (−1) 
+x3(∑n=0an+1xn+1−a0)+x4(∑n=0anxn) = 12x5

(−1)
 (1−x)2 
 12x5 
A(x)(1+x+2x2+x3+x4)=

 (1−x)2 
 12x5 
A(x)=

 (1−x)2(1+x+2x2+x3+x4) 
 12x5 
A(x)=

 (1−x)2((1+x+x2 + x2 + x3+x4)) 
 12x5 
A(x)=

 (1−x)2((1+x+x2)+x2(1+x+x2)) 
 12x5 
A(x)=

 (1−x)2(1+x2)(1+x+x2) 
 π 83  π 
an=−6+2(n+1)+6sin(

n)+

cos(

n+

)
 2 3 3 6 
 π 83 π 
an=2n−4+6sin(

n)+

cos(

(4n+1))
 2 3 6 
18 wrz 00:23