matematykaszkolna.pl
Ciąg geometryczny Alaias: Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n zachodzi: 12+1212+121212...+121212...12 = 433*100n+1 −99n−10099 . n grup (12)
7 sie 15:49
www:
 100n−1 
12∑k=1n

=12/99∑100n − 12n/99
 99 
7 sie 16:42
Alaias: Ooo, trochę za szybko... Jak 12 wyłączymy przed nawias, to mamy w nim 1+101+ 10101 + ...+ ?
7 sie 17:58
www: tak
7 sie 18:01