matematykaszkolna.pl
Równanie logarytmiczne Fairy and Devil: Znależc zniór wszystkich wartoścfi parametru (a) dla których równaie log2(x+3)−2log4x=a ma pierwiastek należący do przedziału <3,4) Założenia x+3>0 x>−3 x>0 stad x∊(−3,)
 1 
2log4x= 2*

log2x= log2x
 2 
log2(x+3)−log2x=a
 x+3 
log2

=a
 x 
 x+3 
log2

= alog22
 x 
 x+3 
log2

= log22a
 x 
x+3 

=2a
x 
x+3=2a*x x−2a*x=−3 x(1−2a)=−3
 −3 3 
x=

=

−chyba mogę tak zapisać .
 1−2a 2a−1 
Będe miał do rozwiazania dwie nierowności
3 3 

<4 i

≥3
2a−1 2a−1 
Dla obu nierównośći 2a−1≠0 stad a≠0 Pierwsza nierownosc
3 4(2a−1) 


<0
2a−1 2a−1 
7−4*2a 

<0
2a−1 
Zamieniam iloraz na iloczyn (7−4*2a)(2a−1)<0 7*2a−7−4*22a+4*2a<0 −4*22a+11*2a<0 2a=t i t>0 −4t2+11t<0 4t2−11t>0 t(4t−11)>0
 11 
t=0 to odpada oraz t=

 4 
 11 
2a=

 4 
 11 
log22a= log2

 4 
a>log2U[11}{4} ale tu pewnie zbłądzilem i to bardzo
6 sie 21:00
Fairy and Devil: Jeśli zapisze warunek zadania tak
 3 
3≤

<4 to
 2a−1 
1 2a−1 1 


>

3 3 4 
6 sie 21:20
FD: Dokładnie tak i popraw dziedzinę ......
6 sie 21:26
Fairy and Devil: tak faktycznie należy poprawić dziedzine x∊(0,) Dalej myślę ze juz sobie poradzę . Dzięki
6 sie 21:32
Susu: Wyszło mi tak jak mam w odpowiedzi
 7 
log2

<a≤1
 4 
7 sie 00:33
Susu: Teraz tak pomyślałem ze nierówność
3 

<4 mogłem rozwiązać tak
2a−1 
dla 2a−1≠0 a≠0 3<4*2a−4 −4*2a<−7 4*2a>7 22*2a>7 22+a>7 log222+a>log27 2+a>log27 log4+a>log27 a>log27−log24
 7 
a>log2

 4 
7 sie 10:18