matematykaszkolna.pl
Granica DrCutie:
 Sn 1 
Dla jakich wartości k ciąg Pn=

gdzie Sn=

n2(n+1)2 jest
 nk  4 
a) rozbiezny b) zbieżny do zera c)ma granice rózna od zera
 Sn 1 n2(n+1)2 1 n2*(n2+2n+1) 
Pn=

=

*

=

*

=
 nk 4 nk 4 nk 
 1 n4+2n3+n2 1 
=

*

=

*(n4−k+23−k+n2−k)
 4 nk 4 
badam granice tego ciągu dla n→
 1 
lim n→

*(n4−k+2n3−k+n2−k)
 4 
Jesli k<4 to ciąg rozbieżny do
 Sn 1 
dla k=4 lim n→

=

ma granice różną od zera
 nk 4 
 Sn 
dla k>4 lim n→

=0
 nk 
6 sie 16:55
wredulus_pospolitus: okey
 wielomian stopnia 'a' 
ogólna zasada przy granicach ciągów typu

 wielomian stopnia 'b' 
1. a>b −−−> rozbieżny 2. a = b ... granica równa ilorazowi współczynników przy najwyższych potęgach 3. a<b −−−> granica równa 0
6 sie 17:03
DrCutie: Dziękuje .
6 sie 17:11