matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo DrCutie: Obliczyc prawdopodobieństwo ze losowo wybrana sztuka z partii wyprodukowanych przedmiotów jest pierwszego gatunku ,jeśli wiadomo że 4%całej produkcji to sztuki wadliwe ,a 75% to sztuki zaliczane do piewrszego gatunku
6 sie 11:16
wredulus_pospolitus: Trochę nieprecyzyjnie zadanie pytanie ... pytanie czy wadliwe sztuki już są po odrzuceniu, czy jeszcze nie. Jeszcze nie odrzucone
 75% 
P(A) =

= 75%
 100% 
Już są odrzucone
 75% 
P(A) =

≈ 79.79%
 96% 
6 sie 12:18
DrCutie: Dzięki .
6 sie 12:25