matematykaszkolna.pl
wielomian risend: Niech w(x)=x3−3x−1. Niech S oznacza zbiór rozwiązania równania w(x)=0. Pokaż ze mina,b∊S |a−b| < 19/15
6 sie 09:27
ABC: Możesz używać metod numerycznych?
6 sie 10:52
risend: Juz wiem jak zrobic
6 sie 12:32