matematykaszkolna.pl
kąt chomik: rysunekDany jest kwadrat, pięciokąt foremny oraz trójkąt równoboczny ustawione tak jak na rysunku. Oblicz miarę kąta x.
2 sie 12:59
: zły rysunek jeśli wierzchołki "w pionie" pięciokąta nie leżą na bokach kwadratu to przedział kątów jest szeroki
2 sie 14:22
chomik: Punkty leżą w pionie na boku kwadratu oraz trzeci bok trójkąta tez leży na jego boku.
2 sie 14:44
wredulus_pospolitus: rysunek
 3*180 
1. kąt wewnętrzny 5−cio kąta foremnego to:

= 108o
 5 
2. stąd kąt a = 108o − 90o = 18o 3. na mocy twierdzenia o kątach przy prostej przeciętnej równoległymi mamy równość kątów 'a' 4. kąt b = 360o − 108o − 600 − 90o − a = 84o 5. stąd kąt c = 180 − 60 − b = 6o 6. stąd x = 90o − 60o − c = 24o
2 sie 15:01
wredulus_pospolitus: rysunek albo tak (rysunek NIE JEST w skali −−− jest to rysunek poglądowy ) i idziesz ... jak po sznureczku: d = 180 − α = ... δ = 90 − d e = 270 − δαβ γ = 90 − e x = 90 − βγ
2 sie 15:10
: @14:44 dlatego pisałem,ze ZŁY rysunek
2 sie 15:11
chomik: Dzięki mam jeszcze jedno zaraz wrzuce
2 sie 15:32