matematykaszkolna.pl
Bryły obrotowe uczeń geometrii przestrzennej: w trójkącie rozwartokątnym abc o kącie rozwartym przy wierzchołku c obraca sie wokół boku BC. Wyznacz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły jeśli BC=a, kąt ABC = β, kąt BCA = γ
28 lip 21:49
wredulus_pospolitus: rysunek wyznacz H o R następnie liczysz powierzchnie boczne stożków o podstawie o promieniu R i o wysokości (odpowiednio) H oraz (H+a)
28 lip 22:12
uczeń geometrii przestrzennej: Dziękuję za podpowiedź, wyszło zgodnie z odpowiedziami
28 lip 23:32