matematykaszkolna.pl
geometria Duszback: Na bokach AB, BC, AC trójkąta ABC wybrano odpowiednio takie punkty K,L,M, że kąt BLK = CLM = BAC. Odcinki BM i CK przecinają się w punkcie P. Wykazać, że na czworokącie AKPM można opisać okrąg
26 lip 14:40
wakacje: rysunek <BLM=180o−α więc na czworokącie ABLM da się opisać okrąg zatem < MBL=<MAL=β analogicznie na czworokącie AKLC można opisać okrąg bo <ALC= 180o−α zatem <KCL=<KAL=δ to α=β+δ kąt zewnętrzny ΔBPC=γ= β+δ=α to <KPM=180o−α więć na czworokącie AKPM można opisać okrąg c. n.w.
26 lip 22:52
wakacje: poprawiam zapis w 3 linijce ........ bo <KLC=180o−α
26 lip 23:45
Duszback: dzięki świetne rozwiązanie
27 lip 00:02