matematykaszkolna.pl
pra-stwo Sponge: Z przedziału [0,2] losujemy kolejno trzy liczby rzeczywiste: x, y, z. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, x+y+z>1. Oblicz p.
18 lip 12:25
wredulus_pospolitus: rysunek
 Vostrosłupa 
P(A) = 1 −

 23 
18 lip 12:38