matematykaszkolna.pl
dowód Perła:
 9n 
Wykaż ze log(

) ≥ {n * log(9)}+1 dla n≥3.
 9n+199 
{.} oznacza część ułamkową
12 lip 15:54
. : Trudno udowodnić coś co nie może być prawda. Lewa strona jest mniejsza od zera
12 lip 16:27
Perła: Sorry po prawej powino byc −1 zamiast +1
12 lip 16:32