matematykaszkolna.pl
trygonometria Besz: Niech x,y∊[0,π/2) takie że tg x+ tg y= 2. Wyznacz minimalną wartość cos x+cos y.
10 lip 08:49
wredulus_pospolitus: Jaki poziom nauczania? Odnośnie jakiego działu jest to zadanie?
10 lip 18:34
wredulus_pospolitus: tgx + tgy = 2 tg y = 2 − tgx tg2y = (tgx − 2)2
1 

= (tgx − 2)2 − 1
cos2y 
 1 
cosy =

 (tgx − 2)2 − 1 
;;;;;
 1 
f(x) = cosx +

 (tgx − 2)2 − 1 
f'(x) = ....
10 lip 18:42
Besz: Studia, analiza. Ale może być jakiś prostszy sposób.
10 lip 18:42
wredulus_pospolitus: oczywiście warto dodać założenia.
10 lip 18:42
wredulus_pospolitus: poprawka −−− winno być +1 po prawej stronie
10 lip 18:44
Besz: No tak ale pochodna wychodzi dość skomplikowana
10 lip 18:46
Besz: I przyrównanie pochodnej do zera i wyliczenie pierwiastków, jak to zrobic?
10 lip 18:50
jc: Wartość minimalną mamy na końcach. Wartość minimalna = 1+1/3. Ale jak to uzasadnić?
10 lip 19:43
Besz: Mozesz jakies szacowanie...
10 lip 21:26
wredulus_pospolitus: z szacowaniem to trudno będzie tutaj. bo dla warunku tgx + tgy = 2 + 0.005 będziemy już mieli minimum wewnątrz badanego przedziału
10 lip 22:37
wredulus_pospolitus: Ja bym spróbował w taki sposób: 1. pokazał, że funkcja f(x,y) = cosx + cosy dla podanego warunku jest symetryczna względem punktu dla którego:
 2 
tgx = tgy =

; x = y
 2 
2. następnie policzył wartość na krańcach oraz w tym punkcie (tablice raczej będą konieczne) 3. następnie "wystarczy" pokazać, że na przedziale x∊[0 ; arctg(2/2)) funkcja f(x) podana wcześniej nie posiada ekstremum lokalnego
10 lip 22:41
jc: a = tg x, b = tg y h(a) = 1/p(a2+1) szukamy minimum funkcji f(a) = h(a) + h(2−a) na przedziale [0, 2]. pochodna funkcji f znika tylko w jednym punkcie: f' (1/2) = 0. Porównujemy wartości: f(0)=f(2) = 1+ 1/3 i f(1/2)=8/3 pierwsza liczba jest mniejsza
11 lip 12:10
Besz: Jak policzyłeś ten punkt 1/2?
11 lip 12:16