matematykaszkolna.pl
Stereo uczeń geometrii przestrzennej: podstawą ostrosłupa abcd jest trójkąt prostokstny o przeciwprostokątnej AC i wysokości CS. Wyznacz miarę kąta nachylenia krawędzi BS do płaszczyzny podstawy jeżeli stosunek pól ścian ABC do ABS równa się 2. Moim zdaniem gdzieś jest błąd. Kąty ACS, BCS i ABS są proste. Ale wtedy zntej proporcji wyjdzie jakaś sprzeczność że przyprostokątna jest dłuższa niż przeciwprostokątna i sinus jest równy 2...
5 lip 15:25
ite: w treści chodzi o ścianę ABC czyli tę opisaną tutaj jako podstawa?
5 lip 15:54
uczeń geometrii przestrzennej: Tak, treść dobrze przepisałem ze zbioru.
5 lip 16:11
ite: to w treści jest błąd, pewnie jakaś literówka
5 lip 16:40