matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiazanie anna: dany jest ciąg geometryczny (an) o wyrazach różnych od zera określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wyrazy tego ciągu spełniają warunek an+3 == 3an dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 oblicz iloraz q tego ciągu
4 lip 07:50
wredulus_pospolitus:
an+3 

= q(n+3) − n = q3 −−−> q =
an 
4 lip 08:24
anna: dziękuję
4 lip 13:32