matematykaszkolna.pl
ciągi KPCA: Ciąg liczb całkowitych dodatnich {a0, a1, a2, ...} spełnia a0 = 83 oraz an = (an−1)an−1 dla kazdej dodatniej liczby całkowitej n. Oblicz resztę z dzielenia a2021 przez 60.
1 lip 08:41
Adamm: Oblicz mod 3, 4, 5
1 lip 11:57