matematykaszkolna.pl
nierówność tomaszekuu: Wykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b, c, d takich, że a + b > 0 i c + d > 0 zachodzi nierówność: ab+bc+cd+daa+b+c+daba+b + cdc+d
28 cze 22:19
tomcio: Przekształć nierówność równoważnie
ab+bc+cd+ad ab cd 

−(

+

)≥0
a+b+c+d a+b c+d 
.......................................... otrzymasz
(ad−bc)2 

≥0
(a+b+c+d)(a+b)(c+d) 
i dodaj odpowiedni komentarz i to wszystko
28 cze 23:00
jc:
 1 1 1 
L =


+

=P
 
1 1 

+

a+b c+d 
 
1 1 

+

a b 
 
1 1 

+

c d 
 
L jest oporem zastępczym mostka z rozwartym wyjściem https://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_(elektronika) P jest oporem mostka ze zwartym wyjściem P ≤ L bo może popłynąć dodatkowy między zwartymi punktami.
28 cze 23:15