matematykaszkolna.pl
wartość bezwzględna, parametr adriana: Wyznacz wszystkie wartości parametru p, dla których poniższe równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań: |x−3|+|x+p|=4
28 cze 21:28
ite: Ktoś na pewno znajdzie czas na rozwiązanie, ja zostawię interpretację graficzną w geogebrze https://www.geogebra.org/classic/t7pvvj2a Brak punktów wspólnych obu wykresów, to brak rozwiązań równania.
28 cze 23:27
aa: p∊{−1,7}
28 cze 23:44
Min. Edukacji: p=1
29 cze 08:30
. : @aa poprawka − p∊ { − 7, 1}
29 cze 11:33
aa: Słuszna uwaga emotka |x+p| p∊{−7,1}
29 cze 15:14
aa: rysunek |x+p|=4−|x−3| y= 4−|x−3| Nieskończenie wiele rozwiązań dla p=1 lub p= −7 y=|x+1| y= |x+7|
29 cze 15:23
Mila: rysunek |x−3|+|x+p|=|3−x|+|x+p|≥|3−x+x+p|=|3+p| 1) |3+p|=4⇔ 3+p=4 lub 3+p=−4 p=1 lub p=−7 2) f(x)=|x−3|+|x+1| |x−3|+|x+1|=4 x∊<−1,3> lub g(x)=|x−3|+|x−7| |x−3|+|x−7|=4 ....
30 cze 16:39