matematykaszkolna.pl
Witam, proszę o pomoc przy rozwiązywaniu zadania Wojtek: Liczby (−1) i 3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f. Oblicz f(6)f(12).
27 cze 14:20
ite: 1/ Należy tę funkcję kwadratową zapisać w postaci iloczynowej f(x)= a(x+1)(x−3), 2/ obliczyć f(6), wstawiając do tego wzoru liczbę 6, 3/ tak samo obliczyć f(12) i zapisach iloraz. Współczynnik a się uprości.
27 cze 14:30