matematykaszkolna.pl
pola mbark: Niech AA1, BB1, CC1 będą trzema wysokościami trójkąta ABC.
 PA1B1C1 1 
Pokaż, że:


.
 PABC 4 
27 cze 09:09