matematykaszkolna.pl
wartość oczekiwana ulka: Ze zbioru {1,2,3,..n} wybraliśmy k liczb, oblicz oczekiwaną wartość różnicy między maksymalną a minimalną liczbą z wybranych k liczb.
26 cze 15:49
wredulus_pospolitus:
 
nawias
n−(a+2)
nawias
nawias
k−2
nawias
 
EX = ∑a=0n−k (a+1)*
*(n−a)
  
sama wymyśliłaś sobie to zadanie, czy gdzieś znalazłaś
27 cze 08:35