matematykaszkolna.pl
analiza student:
 g(u)du 
Niech ∫0x

=1 gdzie f i g ciągłe na <0,), f>0 oraz g>0 na <0,). Pochodna
 u+f(x) 
f'(0) równa się (A)1/(e(1/g(0))−1) (B) eg(0)−1 (C) e(1/g(0))−1 (D) nie istnieje Które jest poprawne i dlaczego?
26 cze 15:20