matematykaszkolna.pl
suma Maui:
 (−1)k
nawias
2019−k
nawias
nawias
k
nawias
 
Jak policzyć tę sumę, bez uzycia programów ∑k=01009

 2019−k 
26 cze 12:08
wredulus_pospolitus: co jest w mianowniku
26 cze 12:21
Maui: mianownik 2019−k
26 cze 12:54
Adamm:
 
nawias
2017−k
nawias
nawias
k
nawias
 
1/2019 + suma z (−1)k+1/(k+1)
  
 
nawias
2017−k
nawias
nawias
k
nawias
 
Biorąc x = −1, druga suma zdaje się być całką z sumy xk
  
Tą sumę da się policzyć e.g. dla x = 1 jako F2018, i.e. 2018ta liczba Fibonacciego Nie wiem czy istnieje jakiś wzór na ten wielomian
26 cze 15:32
Adamm:
 1 1 
To będzie

+

(((1+i3)/2)2019+((1−i3)/2)2019)
 2019 2019 
26 cze 17:17
Adamm: Teraz można zauważyć że (±1−i3)/2 to pierwiastki 3 stopnia z jedynki, więc ostatnia suma się
 1 
zeruje i wychodzi

 2019 
26 cze 17:20
Adamm: Przepraszam, (−1±i3)/2 to pierwiastki 3 stopnia z jedynki, w obu przypadkach potęga to −1 więc wychodzi −1/2019
26 cze 17:23
Adamm: Ah błąd.
1 1 1 

+

(...)−

bo zapomniałem wstawić x = 0 gdy całkowałem
2019 2019 2019 
26 cze 17:47
Adamm: Więc ostatecznie −2/2019
26 cze 17:48
Adamm: Możesz to obliczyć tak, piszesz wzór dla powyższego wielomianu używając rekurencji, dostaniesz coś jak wzór Bineta.
 1 1+1+4x 1−1+4x 
Wtedy po scałkowaniu dostaniesz

((

)n+2+(

)n+2))
 n+2 2 2 
Wtedy wystarczy scałkować oznaczenie od 0 do −1 (nie przejmuj się liczbami zespolonymi).
26 cze 17:51
Adamm:
 
nawias
n−k
nawias
nawias
k
nawias
 
To jakiś konkurs z 2019? Co prawdo moje rozwiązanie podaje wartość sumy (−1)k/(n−k)
  
dla dowolnego n, ale mam wątpliwości co do tego że moje rozwiązanie jest tym o którym autor zadania myślał.
26 cze 21:04