matematykaszkolna.pl
Pole trójkąta na układzie współrzędnych Trójkąt : przez punkt 1,2 poprowadzono prostą l, która odcina z dodatniej ćwiartki układu współrzędnych trójkąt o minimalnym możliwym polu. Oblicz to pole. Analiza
23 cze 13:40
wredulus_pospolitus: rysunek y = ax + b −−−> punkt (1,2) należy do prostej, związku z tym: 2 = a + b −−−> b = 2−a czyli f(x) = ax + (2−a)
 x0*f(0) 
pole trójkąta: PΔ =

 2 
zauważmy, że: f(0) = 2−a
 2−a 
x0 −−−> 0 = axo + (2−a) −−−> xo = −

 a 
wracamy do wzoru na pole trójkąta i podstawiamy:
 (a−2)2 
PΔ = −

i teraz albo z tej postaci liczysz pochodną ... albo:
 2a 
 −a2 + 4a − 4 a 2 
PΔ =

= −

+ 2 −

z tej postaci liczysz pochodną
 2a 2 a 
Osobiście liczyłbym z drugiej postaci
23 cze 13:52
Trójkąt : Dzięki
23 cze 13:59
Trójkąt : Przepraszam czy ten wynik to powinien być −12+2a2
23 cze 14:07
Trójkąt : Bo tą pochodną liczyłem po a nie po x i wynik to −1/2+2/a2
23 cze 14:11
Trójkąt : Czy coś źle policzyłem ?
23 cze 14:14
Trójkąt : Poważnie pytam. Czy trzeba policzyć pochodną i to co policzyłem to jest ostateczny wynik czy jeszcze coś trzeba policzyć?
23 cze 14:20
Pole: rysunek
 ab 
P=

, a,b −− długości odcinków
 2 
z równania odcinkowego prostej
 x y 
l:

+

=1 i P(1,2)∊l
 a b 
 1 2 b 
to

+

=1 ⇒ a=

, b≠2
 a b b−2 
 1 b2 
to P(b)=

*

 2 b−2) 
 b2−4b 
P'(b)= ...............=

 2(b−2)2 
P'(b)=0 ....................... b=4 bmin=4 dokończ
23 cze 15:51