matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc w policzeniu przybliżonej wartości wyrażenia Krzysztof: ln(1,03 + 0.96) 1,03 jest stopnia trzeciego 0,96 jest stopnia czwartego
20 cze 11:36
Krzysztof:
20 cze 11:51
: ≈ 0,8325
20 cze 13:12
Mariusz: Krzysztof sprawdzałeś p3 i p4 bo tak pisze się tutaj pierwiastki x = 1 y = 1 Δx = 0,03 Δy = −0,04 f(x,y) = ln(3x+4y) Różniczka zupełna funkcji f(x,y) dla podanych wartości wynosi zero więc dobrym przybliżeniem będzie ≈ ln(2)
21 cze 10:25
Krzysztof: Mariusz: Policzyłem osobno te pierwiastki i pierwszy wyszedł 1,009, a drugi 0,99 pod dodaniu zostaje właśnie ln2, myślałem, że mam jeszcze dalej policzyć ten logarytm...
21 cze 19:27
Krzysztof: Treść zadania brzmi: podaj przybliżoną wartość wyrażenia, oraz oblicz błąd względny i bezwzględny
21 cze 19:38
Min. Edukacji: to licz dalej i wynik spr z @20.06
22 cze 21:24