matematykaszkolna.pl
planimetria kotuś: Czworokąt wypukły 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest wpisany w okrąg o promieniu 4. Kąty 𝐵𝐴𝐷 i 𝐵𝐶𝐷 są proste. Przekątne 𝐴𝐶 i 𝐵𝐷 tego czworokąta przecinają się w punkcie 𝐸 tak, że |𝐵𝐸| = 3 ∙ |𝐷𝐸| oraz |𝐵𝐷| = 2 ∙ |𝐴𝐸|. Oblicz długości boków czworokąta 𝑨𝑩𝑪𝑫. Zapisz obliczenia.
19 cze 18:32
kot: |AB|=210 |AD|=26 |BC|=36 |CD|=10
20 cze 18:30
kotuś: czy można prosić o sposób rozwiązania?
20 cze 22:52
Mila: rysunek 1)| BD|=8 4x=8 x=2 2) |AC|: x*3x=2x*EC| |EC|=3 3) Δ podobne:
 d 2 2 
ΔADE∼ΔBCE⇔

=

⇔d=

b
 b 3 3 
 c 2 1 
ΔDCE∼ABE⇔

=

⇔c=

a
 a 4 2 
Dalej tw. Pitagorasa c2+b2=64
1 9 

a2+

d2=64
4 4 
Kończ ! Można inaczej, może Kot pokaże jak machnął ogonkiem emotka
21 cze 16:34
kotuś: Do tego momentu doszedłem sam i nie mam pomyslu z czego jeszcze skorzystać, ale dziękuje
21 cze 16:46
Mila: (*) a2+9d2=64*4 z ΔDBC (**) a2+d2=64 z ΔDAB =========== (−) 8d2=192 d2=24 d=26
 3 3 
b=

d =

*6=36
 2 2 
Dalej poradzisz sobie? a2=64−24 z (**)
21 cze 16:58
kot: rysunek |BD|=4x=2r=8 ⇒ x=2 to ΔAOE równoramienny |AE|=|AO|=r=4 z tw. Pitagorasa wΔAOF : |AF|2=15 to |AB|2= 15+52 ⇒ |AB|=210 ======== |DC|2= 82−40 ⇒ |DC|=26 ========
 |AB| 10 
sinβ=

=

 2r 4 
 2 4 10 
z tw. sinusów w ΔAED :

=

⇒ sinα=

 sinα sinβ 8 
i z tw. sinusów w ΔACD:
|DC| 

=2r
sinα 
to |DC|=10 ========== to |BC|2= 82−10 ⇒ |BC|=54=36 ============
21 cze 17:44
Min. Edukacji: pewnie do tego momentu tez doszedl ale nie wie co dalej😉
21 cze 17:45
kotuś: czyli zatrzymałem się na już najprostszym wtedy, dziękuje wam obu
21 cze 20:49
Mila: emotka
21 cze 21:10
kotek: U kota grasuje chochlik |DC| = 26 i |DC| = 10
21 cze 23:30
kot: W piątej linijce od góry: ma być |AD|2=82−40 ⇒ |AD|=26 i |DC|=10 dzięki kotku
21 cze 23:41