matematykaszkolna.pl
wyznacz zmienną losową, wartość oczekiwaną, wariancję hanka: Dwóch równorzędnych graczy gra w szachy. Co jest bardziej prawdopodobne dla każdego z nich: a) Wygrać dwie partie z czterech b) Czy trzy z sześciu? Partie remisowe nie są brane pod uwagę. Czy te zdarzenia można opisać za pomocą jednej zmiennej losowej czy potrzebujemy różnych? Policzyć dla wyznaczonych zmiennych losowych wartość oczekiwaną i wariancję. Doszłam już do tego, że P(a) = 6/16 i P(b) = 5/16, więc P(a)>P(b) Nie wiem jak rozwiązać dalszą część tego zadania dotyczącą tej zmiennej losowej, a w szczególności wartości oczekiwanej i wariancji.
18 cze 23:14
wredulus_pospolitus: zapewne chodzi im o policzenie EX i Var dla rozkładu dwumianowego (Bernoulliego) dla: a) n = 4 ; p = 0.5 b) n = 6 ; p = 0.5
18 cze 23:21