matematykaszkolna.pl
rachunek epsilionów mat: Oszacuj błąd względny (błąd graniczny) wyznaczania wartości wyrażenia 𝑦 = 𝑥2sin 𝑥 powstały w wyniku sumowania się błędów zaokrągleń i błędu reprezentacji liczby zmiennoprzecinkowej x, będącej daną wejściową.
17 cze 23:59
Hu: y=x2sin(x)
18 cze 13:56