matematykaszkolna.pl
Rozwiąż równanie rekurencyjne hanka: Rozwiąż równanie rekurencyjne: an = 2an−1 + 8an−2 + 5*3n + 9n z warunkami początkowymi: a0 = 10 a1 = −60
16 cze 15:09
wredulus_pospolitus: czy wiesz jak się odnajduje postać jawną ciągu rekurencyjnego?
16 cze 16:27
Mariusz: Pytanie jakiej metody chcesz użyć Równanie charakterystyczne i przewidywanie Zakładasz że λn jest rozwiązaniem równania jednorodnego i sprawdzasz ilukrotnym pierwiastkiem równania jest jedynka Tutaj część niejednorodna będzie superpozycją wielomianu pierwszego stopnia i funkcji wykładniczej o podstawie 3 Na koniec rozwiązujesz układ równań aby obliczyć stałe Oprócz tego masz przekształcenie Z Tutaj definiujesz sobie funkcję A(z) = ∑n=0anz−n Możesz też użyć funkcji tworzącej A(x) = ∑n=0anxn bo pierwszym zdefiniowanym wyrazem jest a0 Wstawiając funkcję tworzącą do równania rekurencyjnego zaczynasz sumować od n=2 bo rekurencja zachodzi dla n ≥ 2 ∑n=2{anxn} = ∑n=2(2an−1+8an−2+5*3n+9n)xn Jeżeli nie było narzuconej metody to proponuję funkcje tworzące
17 cze 07:19
Mariusz: an=2an−1 + 8an − 2 + 5*3n+9n a0 = 10 a1 = −60 A(z) = ∑n=0anz−nn=2anz−n = ∑n=2(2an−1 + 8an − 2 + 5*3n+9n)z−nn=2anz−n = 2(∑n=2an−1z−n)+8(∑n=2an−2z−n) +5(∑n=23nz−n)+9(∑n=2nz−n)
 2 
n=2anz−n =

(∑n=2an−1z−(n−1))+
 z 
8 

(∑n=2an−2z−(n−2))+5(∑n=03nz−n − 1 − 3z−1)
z2 
+9(∑n=0nz−n−z−1)
 2 8 
n=2anz−n =

(∑n=1anz−n)+

(∑n=0anz−n)
 z z2 
 3 
+5∑n=0(

)n+9(∑n=0nz−n) − 5 − 24z−1
 z 
 1 
n=0z−n =

 
 1 
1−

 z 
 
 z 
n=0z−n =

 z−1 
d d z 

(∑n=0z−n) =

(

)
dz dz z−1 
 1*(z−1)−z*1 
n=0−nz−n−1 =

 (z−1)2 
 −1 
−(∑n=0nz−n−1) =

 (z−1)2 
 1 
n=0nz−n−1 =

 (z−1)2 
 z 
n=0nz−n =

 (z−1)2 
 2 8 
n=2anz−n =

(∑n=1anz−n)+

(∑n=0anz−n)
 z z2 
 3 
+5∑n=0(

)n+9(∑n=0nz−n) − 5 − 24z−1
 z 
 2 8 
n=2anz−n =

(∑n=1anz−n)+

(∑n=0anz−n)
 z z2 
 1 z 
+5(

)+9

− 5 − 6z−1
 
 3 
1−

 z 
 (z−1)2 
 2 8 
n=2anz−n =

(∑n=1anz−n)+

(∑n=0anz−n)
 z z2 
 z z 
+5(

)+9

− 5 − 24z−1
 z−3 (z−1)2 
z2(∑n=2anz−n) = 2z(∑n=1anz−n)+8(∑n=0anz−n)
 5z3 9z3 
+

+

−5z2 − 24z
 z−3 (z−1)2 
z2(∑n=0anz−n − 10 +60z−1) = 2z(∑n=0anz−n − 10)+8(∑n=0anz−n)
 5z3 9z3 
+

+

−5z2 − 24z
 z−3 (z−1)2 
 5z3 9z3 
(∑n=0anz−n)(z2−2z−8) = 10z2 − 60z − 20z−5z2−24z +

+

 z−3 (z−1)2 
 5z2−104z z3 5 9 
A(z) =

+

(

+

)
 z2−2z−8 z2−2z−8 z−3 (z−1)2 
 5z2−104z z3 5z2−10z+5+9z−27 
A(z) =

+

(

)
 z2−2z−8 z2−2z−8 (z−1)2(z−3) 
 5z2−104z z3(5z2−z−22) 
A(z) =

+

 (z − 4)(z + 2) (z−4)(z+2)(z−1)2(z−3) 
A B (A+B)z+(2A−4B) 

+

=

z−4 z + 2 (z − 4)(z + 2) 
A+B = 5 2A−4B = −104 A+B = 5 A−2B = −52 −A−B = −5 A−2B = −52 −3B = −57 B = 19 A = −14
 z z z3(5z2−z−22) 
A(z) = −14

+ 19

+

 z−4 z+2 (z−4)(z+2)(z−1)2(z−3) 
z3(5(z−1)2+9(z−3)) 

(z−4)(z+2)(z−1)2(z−3) 
 z3 z3 
5

+9

 (z−4)(z+2)(z−3) (z−4)(z+2)(z−1)2 
 z z 
9Z−1(

*

) = ∑k=0n(k*(−2)n−k)
 (z+2) (z−1)2 
 z z 
9Z−1(

*

) = 3n+2−2(−2)n
 (z+2) (z−1)2 
 z zz 
9Z−1(

*


) = ∑k=0n((3k+2−2(−2)k)*4n−k)
 (z−4) (z+2)(z−1)2 
 2 8 
=−n−2−

(−2)n+

*4n
 3 3 
 z3 2 40 
5Z−1(

) =

*(−2)n−9*3n+

*4n
 (z−4)(z+2)(z−3) 3 3 
 2 8 2 40 
an = −14*4n + 19*(−2)n−n−2−

(−2)n+

*4n+

*(−2)n−9*3n+

*4n
 3 3 3 3 
an = 2*4n − 9*3n + 19*(−2)n − n − 2
17 cze 08:58