matematykaszkolna.pl
Ciągi - podaj przykład Ola: Podaj przykład: a) pięciowyrazowego ciągu rosnącego o wyrazach mniejszych od −3, Mój pomysł: an = n−10 dla n∊{1,2,3,4,5} b) sześciowyrazowego ciągu niemalejącego o wyrazach dodatnich, Mój pomysł: an = n dla n∊{1,2,3,4,5,6} (ten jest rosnący, a jaki może być niemalejący? Wiem, że każdy rosnący jest niemalejacy, ale zastanawiałam się nad wymyśleniem skrajnego przypadku pod warunki w zadaniu) c) dziesięciowyrazowego ciągu nierosnącego o wyrazach należących do przedziału <−1, 5) Mój pomysł: an = 1n dla n∊{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (ten jest malejący i w przedziale (0, 1> a jak wymyśleć nierosnący w przedziale <−1, 5) d) pięciowyrazowego ciągu, który nie jest monotoniczny, Mój pomysł: an = (−3)n dla n∊{1,2,3,4,5} e) nieskończonego ciągu malejącego o wyrazach mniejszych od 2, Mój pomysł: an = −n−2 dla n∊N+ f) nieskończonego ciągu nierosnącego o wyrazach niedodatnich. Mój pomysł: an = 1−n dla n∊N+
11 cze 05:45
wredulus_pospolitus: (a) okey (b) stały ciąg także będzie 'niemalejącym' ogólnie −−− an+1 an (c) analogicznie do (b) (d) okey (e) okey (f) okey
11 cze 10:54
Ola: Dziękujęemotka Po dłuższym namyśle wpadłam na pomysł, że żeby podać jak najbardziej skrajne przykłady, to powinno się zapisać ciąg rekurencyjnie albo najprościej w postaci wypisania elementów w nawiasach okrągłych. Poniżej zamieszczam przykłady mieszczące się w szerszym zakresie do warunków podanych w zadaniu: a) (−8,−7,−6,−5,−4) b) (1,1,2,2,312,4) c) (4,3,3,213,2,3,1,0,0,−1) d) (−1,1,−1,1,−1,1) e) (1,0,−1,−2,−3,...) f) (0,−1,−1,−2,−3,−4,...) PS. Nie jestem pewna czy mogę zapisać ciąg nieskończony e) i f) w nawiasach okrągłych?
11 cze 12:27
: to pisz bez nawiasów emotka
11 cze 15:45
kasiaa: Wyznacz a1 oraz r i wzór ogólny ciągu arytmetycznego. S4=56 S10=260
12 cze 13:34
wredulus_pospolitus: wzór:
 a1+an a1 + a1 + (n−1)r 2a1 + (n−1)r 
Sn =

*n =

*n =

*n
 2 2 2 
Skoro już to ustaliliśmy to:
 2a1 + 3r 
S4 =

*4 = 4a1 + 6r
 2 
 2a1 + 9r 
S10 =

*10 = 10a1 + 45r
 2 
i masz prosty układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi ... działasz
12 cze 13:57