matematykaszkolna.pl
fizyka -,-: Na dwóch równoległych poziomych szynach położono pręt o długości l i masie m. Szyny są połączone ze źródłem stałoprądowym o natężeniu I i znajdują się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B, prostopadłym do płaszczyzny, w której leżą szyny. Współczynnik tarcia pręta o szyny wynosi f. Znaleźć zależności prędkości pręta od czasu. Jaką maksymalną prędkość osiągnie pręt?
11 cze 01:56
:
 BlI 
vmax =

−fg
 m 
11 cze 15:50
: fizyczne zadania umieszczaj w http://fizyka.pisz.pl/forum/ bo tu są sami od słupków emotka
11 cze 15:51
: Errata; miała być zależność od czasu , a t gdzieś wcięło emotka
 BLI 
v(t) =(

−fg)t
 m 
11 cze 16:10