matematykaszkolna.pl
oblicz całkę podwójną resse: oblicz całkę podwójną ∫∫sin(max(x,y))dxdy granice [0,π]x[0,π] pytanie: czy granice zapisuje się tak jak podano, tzn. całka po x od 0 to π i po y od 0 do π?
10 cze 19:38
. : Ja bym najpierw podzielil to na dwie calki: 1− x≥y 2− y>x Wtedy granice całek będą 0 − π i 0 − x dla pierwszej i analogicznie dla drugiej
10 cze 20:49
. : W ten sposób pozbywasz się funkcji 'max' i nie masz większego problemu z calkowaniem
10 cze 20:50