matematykaszkolna.pl
geometria dowód Wiola: Dany jest taki trójkąt ABC, że |AB| = |AC|. Na boku BC leży taki punkt D, że |DC| = |DA| i |DB| = |AB|. Wyznacz miarę kąta ABC.
6 cze 21:12
Ola: 108o
6 cze 21:47
Ola: |∡BAC|=108o Odp: |∡ABC|=|∡ACB|=36o
6 cze 21:51
Ala: rysunek 5α=180o⇒ α=36o
6 cze 23:44
Wiola: dzięki
7 cze 10:37