matematykaszkolna.pl
wyznaczyć prawdopodobienstwo (pewien automat produkuje cxzesci...) kuba: Hej proszę o pomoc Pewien automat produkuje części. których długość jest zmienna losowa o rozkładzie N(2,0.2). a) wyznaczyć prawdopodobieństwo otrzymania braku, jeśli dopuszczalne długości części powinny się zawierać w przedziale (1.7;2.3) b) obliczyć P(|2X−1|≥3) c) podać wartość oczekiwaną, wariancję, Mode i mediane
6 cze 09:56
X:
28 gru 03:46