matematykaszkolna.pl
oblicz granice pierwiastek n stopnia 2n+4 Matematyk 14: oblicz granice an = n√ 2n + 4,
2 cze 13:14
. : an = n2n+4n2n+4n = n6n = n6 * nn − − > do czego to dąży? A ograniczenie z dołu przez n2n + 0 można zrobić.
2 cze 17:16