matematykaszkolna.pl
Okrąg i trójkąt Zuza: Proszę o pomoc. W trójkąt równoramienny o podstawie 6, wpisano koło o promieniu 1,5. Oblicz obwód tego trójkąta.
29 maj 21:30
Eta: rysunek Jeden ze sposobów: Obwód LABC= 6+2b
 1 2tg(α/2) 
tg(α/2)=

i tgα=

 2 1−tg(α/2) 
 4 
to tgα=

to |DC|= h=4 więc |BC|=|AC|=b=5
 3 
LΔ= 16
29 maj 22:47
Eta:
 2tg(α/2) 
tgα=

 1− tg2(α/2) 
29 maj 22:49
Heron: rysunek |AD| =|AF|, |DB| = |BE|, |CE| = |CF| Pole trójkąta: P = p*r, p − połowa obwodu trójkąta, r − długość promienia okręgu wpisanego oraz P = p*(p − a)*(p − b)*(p − c) trzeba rozwiązać takie równanie (p*r)2 = p*(p − a)*(p − b)*(p − c)
29 maj 22:57
Zuza: Czy to poprawne? h − wysokość trójkąta c− ramię trójkąta p− połowa obwodu r− promień PΔ=pr PΔ=0,5*6*h p=0,5*(6+2c)=3+c, PΔ=(3+c)*÷1,5 Porównanie pól 3h=(3+c)*1,5 Z tego c=2h−3 Z tw. Pitagorasa h2=c2−32 Z tego h=4 dalej c=5 i obwód 16
29 maj 23:02
Mila: rysunek ΔSLC∼ΔKB W ΔSKB:
 r 1.5 1 
tgα=

=

=

 KB 3 2 
 4 
tg(2α)=

 3 
w ΔCLS :
 x 4 x 
tg(2α)=


=

 r 3 1.5 
dokończ sama
29 maj 23:03
Mila: II sposób bez trygonometrii: 1)
 2x+12 
P=p*r, p=

=x+6
 2 
(x+6)*1.5=3h x+6=2h x=2h−6 (2h−6+3)2=h2+32 (2h−3)2=h2+9 h=4 ΔCKB−ΔPitagorejski : 3,4,5 2)AC=BC=5 LΔ=16
29 maj 23:24
Zuza: Mila. Czyli zrobiłam dobrze. Rozwiązanie wyżej
29 maj 23:28
Mila: emotka Nie mogłam się doczytać, ale widzę teraz, że dobrze .
29 maj 23:59