matematykaszkolna.pl
Wnioskowanie statystyczne acerq: Ktoś poratuje rozwiązaniem? Zadanie z wnioskowania statystycznego. Firma Cateringowa chce oszacować, jaki procent pracujących w dużej dzielnicy miasta „Z” korzystałby z jej usług. W tym celu wylosowano niezależnie do próby 900 pracowników, wśród których 300 chciałoby skorzystać z jej usług. Jaki procent pracowników w tej dzielnicy chciałby korzystać z usług firmy Cateringowej? Uzasadnić wybór metody wnioskowania i wyniki zinterpretować.
27 maj 13:27
acerq: Pomóżcie chociaż zacząć emotka
27 maj 19:18