matematykaszkolna.pl
Elektrostatyka -,-: Pyłek o masie m = 1 mg i ładunku Q = 1 nC spada w próżni w polu elektrycznym płaskiego kondensatora, naładowanego do napięcia U = 100V . Okładki kondensatora są ustawione pionowo i oddalone od siebie o d = 10 cm. Jaka może być największa wysokość h, okładek, przy której pyłek przeleci przez kondensator nie uderzając w okładkę.
26 maj 21:09
: zależy z jaką prędkością spada
27 maj 08:28
: i w jakiej odległosci od okładek zacznie lot
27 maj 08:29
: OK
 gmd2 
hmaks =

 qU 
27 maj 08:33
: h = 1 m
27 maj 08:36
: zadania z fizyki umieszczaj w dziale fizyka.pisz.pl
27 maj 08:37